“โครงการควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565” บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1

12 ก.ย. 65

วันนี้วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้รับมอบหมายจากนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ “โครงการควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565” ตามพระปณิทานฯ โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลทำประชาคม หมู่ 1