โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ 2565

06 ก.ย. 65

วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2