โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกกระชาย ประจำปี 2565

28 ต.ค. 65

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกกระชาย “อบต.โคกกระชายเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย