โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid19)

30 มิ.ย. 64

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคม คนตาบอดไทย แก่นางสาวอุไรวรรณ พิมการ ผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid19)