โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 7

27 ก.พ. 66

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 7 เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับหมู่บ้าน บทบาทของ พชอ. พชต. พชม. และสนับสนุนรูปแบบการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อนำไปพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน