โครงการตรวจคัดกรองประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน

14 ม.ค. 65
วันที่ 12-14 มกราคม 2565  เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ในโครงการตรวจคัดกรองประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ ณ วัดสว่างหนองแวง เพื่อบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนชาวบ้านไผ่ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)