โครงการธนาคารพอเพียง บาทเดียวก็ฝากได้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช

18 ก.ย. 56

โครงการธนาคารพอเพียง  บาทเดียวก็ฝากได้  ตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

” มีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาท  อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

  มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง     อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน “

โครงการดีๆ สำหรับทุกคนที่ทำงานในสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน มีเงินบาทเดียวก็ฝากได้ ตอนนี้เป็นปีที่ 2 แล้วยอดเงินฝาก ขณะนี้มีทั้งหมด 270,234.70 บาท

สิ้นเดือนธันวาคม เบิกให้สมาชิกนำไปใช้ซื้อของต่างๆหรือจะนำไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสะดวก ร่วมสร้างโดย ปลัดสิรกิจ  วาปีธรรม

และรองเพชรา ครับผม

  สนใจโครงการดีๆ  แบบนี้ต้องการจะนำไปทำบ้าง  ติดต่อสอบถามรายละเอียดกระบวนการทำงานได้ที่ เทศบาลตำบลจระเข้หินด้วย

หมายเลขโทร.0848256202เด้อครับเด้อ!!!!!