โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรรัชกาลที่ 10

14 ต.ค. 66

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัดมหาชน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรรัชกาลที่ 10 และมอบชุดปฏบัติธรรมให้แก่กลุ่มอุโบสถศีล ณ วัดสว่างหนองแวง และ วัดจระเข้หิน