“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินชุมชนต้นแบบการลดผลกระทบจากมลพิษอากาศ”

15 พ.ย. 65

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินชุมชนต้นแบบการลดผลกระทบจากมลพิษอากาศ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน