โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

30 ธ.ค. 63

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายชัยนิคม ปัดชานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ รวมถึงเตรียมจุดบริการตรวจจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ภายในเขตตำบลจระเข้หินโดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบาย อาทิ ตัวร้อน ไอ จาม หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึ่งอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษาและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเขตตำบลจระเข้หิน โดยจะดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ถนนครบุรี-มูลบน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน