โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

29 ธ.ค. 64

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมถึงเตรียมจุดบริการตรวจจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ภายในเขตตำบลจระเข้หินโดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบาย อาทิ ตัวร้อน ไอ จาม หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึ่งอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษาและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตตำบลจระเข้หิน โดยจะดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ถนนครบุรี-มูลบน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน