โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

20 ธ.ค. 65

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย อปพร. ได้เข้าร่วมประชุม “ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2