โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

24 ธ.ค. 63

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายชัยนิคม ปัดชา พร้อมด้วยนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หินและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมถึงเตรียมจุดบริการตรวจจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ภายในเขตตำบลจระเข้หินโดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบาย อาทิ ตัวร้อน ไอ จาม หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึ่งอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษาและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตตำบลจระเข้หิน โดยจะดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ถนนครบุรี มูลบน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน