“โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565”

11 เม.ย. 65

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและรักษาความสงบ อปพร. ได้เตรียมความพร้อม “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” โดยจะดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ ถนนครบุรี – มูลบน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่ออำนวยความสะดวก แนะนำเส้นทาง และจุดพักรถ ให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา