“โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565”

07 เม.ย. 65
วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” พร้อมด้วย นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน หัวหน้าส่วนราชการ และอปพร. โดยจะดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ ถนนครบุรี – มูลบน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่ออำนวยความสะดวก แนะนำเส้นทาง และจุดพักรถ ให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน