“โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ประจำปี 2565

01 ก.ย. 65

วันที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา พนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน