โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

27 พ.ค. 65

เทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (จำนวน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :