โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 “

18 ก.ย. 65

วันที่ 15-17 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วม “ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา