โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

21 มิ.ย. 64

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย (จำนวน 30 ชั่วโมง) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและประชาชนผู้ที่สนใจ ในการทำขนมไทย เข้าร่วมโครงการฯนี้ด้วย