โครงการมหัศจรรย์๑๐๐๐วันแรกของชีวิต

25 ส.ค. 63

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งคุณภาพ และเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม จากงบประมาณหลักกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน