โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8

13 ก.ย. 66

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.และประชาชนบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา