โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมไข้เลือดออก บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2

18 ก.ย. 66

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2 ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและทำความสะอาดชุมชน, ทางสาธารณะ ในโครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมไข้เลือดออก ณ บริเวณบ้านจระเข้หิน หมู่ที่2