โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ เรื่องสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงเรียนบ้านไผ่

01 ก.ค. 66

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ เรื่องสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา