โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 15 โเพื่อดูแล ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำและรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ ประจำปี 2566

18 ส.ค. 66

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 15 โเพื่อดูแล ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำและรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ เขื่อนมูลบน โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (หาดจอมทอง)