โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2566

18 ก.ค. 66

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา08.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน