โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจระเข้หิน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 65

วันที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจระเข้หิน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)