โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

16 ธ.ค. 64
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางปิยฉัตร ขวัญยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดนครราชสีมา และได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา