“โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “

30 มี.ค. 65

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินแนวทาง “โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “ ร่วมกับเครือข่ายหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม