“โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว”

07 เม.ย. 65

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินแนวทาง “โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว” ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน