โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

28 พ.ค. 62

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ที่สนใจ ร่วมประกาศเจตจำนงเพื่อต่อต้านการทุจริต และเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอครบุรี