โครงการส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตนของผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565

20 ก.ย. 65

วันที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตนของผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตนของผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินอาคาร 2 ชั้น 2