โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

14 ธ.ค. 64
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยได้การสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน