โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินประจำปีพ.ศ. 2566

07 มิ.ย. 66

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินประจำปีพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน