โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.นม. บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ป้องกันโรค covid -19

27 ก.ย. 64

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.จระเข้หิน นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพสต. ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.นม. บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ป้องกันโรค covid -19 พร้อมมอบยาชุดพระราชทานฯ ถุงยังชีพพระราชทานฯ และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง กลุ่ม 7 โรคและผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน