โครงการห่วงใยประชาชน มอบสารกำจัดแมลง เวชภัณฑ์สัตว์ ป้องกัน ควบคุม ยับยั้ง และกำจัดโรคลัมปีสกิน

08 มิ.ย. 64

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการห่วงใยประชาชน มอบสารกำจัดแมลง เวชภัณฑ์สัตว์ ป้องกัน ควบคุม ยับยั้ง และกำจัดโรคลัมปีสกิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคลัมปีสกิน พร้อมทั้งนำเครื่องพ่นยุงฉีดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวให้ทั่วบริเวณคอกวัวโดยรอบ เพื่อป้องกันยุงหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคลัมปีสกิน