โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 63

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับประมงจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ คลองจระเข้หิน บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา