โครงการอบรมเกี่ยวกับงานของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 ต.ค. 64

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสุภาคูน ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับงานของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ป้องกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง