โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีบาสโลบ หมู่๒

01 มี.ค. 64

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีบาสโลบ หมู่๒ งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ศาลาประชาคม หมู่๒