โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีบาสโลบ หมู่ 8

28 ก.ย. 64

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน และ ชาวเทศบาลตำบลจรดเข้หิน ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีบาสโลบ หมู่8 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่8