โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตดี ด้วยวิธีบาสโลบหมู่3

29 มิ.ย. 65
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกบาสโลบหมู่ที่ 3 ได้ร่วมเปิด โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตดี ด้วยวิธีบาสโลบหมู่3 ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน