โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว

06 เม.ย. 66
วันที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน.
นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี. นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กู้ชีพจระเข้หิน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่
?ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว ณ สวนน้ำ เอ็ม พี อ.เสิงสาง และเทศบาลตำบลจระเช้หินได้ร่วมกับสำนักงานการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)