“โครงการเด็กไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปัมภ์)”ประจำปี 2566

29 ส.ค. 66

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปัมภ์) คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปัมภ์) และคณะวิทยากรจากกู้ชีพจระเข้หิน ได้เข้าร่วม “โครงการเด็กไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปัมภ์)” ณ สวนน้ำเอ็มพี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา