โครงการเพิ่มพูนความกฎหมายให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ 2561 …วิทยากร จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครราชสีมา

27 มิ.ย. 61

โครงการเพิ่มพูนความกฎหมายให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ 2561

…วิทยากร จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครราชสีมา