โครงการเมนูอาหารพิชิตความดันโลหิตสูง

06 ก.ย. 65
?? วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ??
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
#นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรี
ตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
,,นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผอ.รพสต.จระเข้หิน
? ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน จัดทำโครงการเมนูอาหารพิชิตความดันโลหิตสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับรู้และตะหนักถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจระเข้หิน