“โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566”

23 ส.ค. 66

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2