โครงการเสริมสร้างพลานามัยใส่ใจสุขภาะด้วยวิธีบาสโลบ บ้านไผ่หมู่ที่ 6

03 เม.ย. 66
วันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลานามัยใส่ใจสุขภาะด้วยวิธีบาสโลบ บ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา