“โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 38” ณ โรงเรียนบ้านหนองเมา ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

18 ต.ค. 65

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 38” ณ โรงเรียนบ้านหนองเมา ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา