โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด

26 ธ.ค. 65

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 “ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน โดยมี ส.ส พรชัย อำนวยทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดให้ครั้งนี้