โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.สนามกีฬาชั่วคราววัดสว่างหนองแวง

05 มิ.ย. 60

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.สนามกีฬาชั่วคราววัดสว่างหนองแวง