“โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1 “

14 ก.ย. 65

วันที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน และสมาชิกชมรมแอโรบิกบ้านจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด “โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1 “ ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน